HTK ke kauze tzv. „česko – romské vlajky“

4. srpna 2013 Portál Heraldické Terminologické Konvence (HTK) se až dosud věnoval především terminologické problematice heraldiky jako pomocné vědní discipliny a v nezbytných souvislostech též některým obdobným otázkám a problémům z oboru vexilologie, vedle sfragistiky heraldice nejbližší disciplině... celý text

Pouze změny zákonů a výměna politiků zlepší život občanů

29. března 2013 Také se vám zdá, že o změnách v naší společnosti se stále jen hovoří a přijdou-li, směřují ještě ke zhoršení dané problematiky? Vždy si mnu ruce, když se v tisku objeví prohlášení či zpráva, že vláda se zabývá tím a tím problémem, který mě stejně jako občany tíží a ztrpčuje život... celý text

Vznikají Odborné komise DSSS

13. listopadu 2012 Předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáš Vandas se rozhodl ke zlepšení vnitrostranické práce iniciovat vznik Odborných komisí DSSS. Tyto komise by sdružovaly zájemce, kteří by svými návrhy a podněty vypracovávali připomínky k programu DSSS v jednotlivých oblastech... celý text

Úvod do problematiky pecuniokracie - vlády peněz

15. října 2011 V současné době počínající pádem původní politickoekonomické rovnováhy sil vytvářené socialismem na straně jedné a kapitalismem na straně druhé se demokracie dostává do narůstající krize. Tato krize vrcholí v současné době, kdy původní pojem demokracie... celý text

Jubilejní výstava a česko-německé vztahy

10. října 2011 Od roku 1888 usilovala skupina českých podnikatelů v čele s Františkem Křižíkem a Václavem Nekvasilem o uspořádání reprezentativní výstavy. Měla připomenout první průmyslovou výstavu na evropském kontinentu, konanou u příležitosti korunovace... celý text

Smysl našeho boje…

6. července 2011 Vážení přátelé, v příloze Vám zasíláme svůj příspěvek do diskuze, která probíhá v rámci projektu Akademie DSSS. Jsme oba studenti a moc dobře víme co znamená šikana ze strany Policie ČR, takže si přejeme zůstat v anonymitě, přinejmenším do doby... celý text

Úvaha Tomáše Vandase: Jak jsem se stal nepřítelem státu

28. června 2011 Jako většina chlapců jsem v dětství toužil být ledasčím. Například popelářem, fotbalistou, sportovním komentátorem nebo prezidentem. Když už hovořím o dětství, mám ho spojené zejména s trávením prázdnin a víkendů... celý text

Vlast a čest mu byly více než život

26. června 2011 Od počátku roku 1933 se soustavně zvyšovalo ohrožení Československa ze strany Německa. Proto již v první polovině třicátých let bylo započato s reorganizací a modernizací čs. armády. Zároveň bylo přikročeno k rozsáhlému projektu... celý text

Zapojte se do Akademie DSSS

12. června 2011 Současná politika je odrazem společnosti, ve které není místo pro hlubší myšlenky a názory. Prim hrají povrchnost, stručnost, bezobsažnost. Dnešní rádoby filosofové tvrdí, že postmoderní doba, tedy ta naše, se vyznačuje myšlenkovou vyprahlostí... celý text